PBI là gì? Nghĩa của từ pbi

PBI là gì?

PBI“PolyBenzImidazole” trong tiếng Anh.

PBI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBI“PolyBenzImidazole”.

PolyBenzImidazole: PolyBenzImidazole.

Giải thích ý nghĩa của PBI

PBI có nghĩa “PolyBenzImidazole”, dịch sang tiếng Việt là “PolyBenzImidazole”.