PBM là gì? Nghĩa của từ pbm

PBM là gì?

PBM“Pharmacy Benefit Manager” trong tiếng Anh.

PBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBM“Pharmacy Benefit Manager”.

Pharmacy Benefit Manager: Người quản lý quyền lợi nhà thuốc.

Một số kiểu PBM viết tắt khác:

Portable Bitmap Format: Định dạng bitmap di động.

Play-By-Mail: Phát qua thư.

Pharmacy Benefit Management: Quản lý lợi ích nhà thuốc.

Progressive British Muslims: Người Hồi giáo Anh tiến bộ.

Philadelphia Black Mafia.

Patient Blood Management: Quản lý máu bệnh nhân.

Population Balance Model: Mô hình cân bằng dân số.

Personal Banking Machine: Máy Ngân hàng Cá nhân.

Portable Bit Map: Bản đồ bit di động.

Poultry By-product Meal: Bữa ăn phụ gia cầm.

Pharm: Benefits Management: Pharm: Quản lý lợi ích.

Predictive Buffer Manager: Trình quản lý đệm dự đoán.

Pharmacy Benefits Manager: Người quản lý quyền lợi nhà thuốc.

PIP2 Binding Motif: Mô hình ràng buộc PIP2.

Parlimen Belia Malaysia: Quốc hội thanh niên Malaysia.

Peak Bone Mass: Khối lượng xương tối đa.

Pattern Based Morphometry: Phép đo hình thái dựa trên mô hình.

Giải thích ý nghĩa của PBM

PBM có nghĩa “Pharmacy Benefit Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Người quản lý quyền lợi nhà thuốc”.