PBN là gì? Nghĩa của từ pbn

PBN là gì?

PBN“PolyButylene Naphthalate” trong tiếng Anh.

PBN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBN“PolyButylene Naphthalate”.

PolyButylene Naphthalate: PolyButylen Naphthalate.

Giải thích ý nghĩa của PBN

PBN có nghĩa “PolyButylene Naphthalate”, dịch sang tiếng Việt là “PolyButylen Naphthalate”.