PCA là gì? Nghĩa của từ pca

PCA là gì?

PCA“Principal Component Analysis” trong tiếng Anh.

PCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCA“Principal Component Analysis”.

Principal Component Analysis: Phân tích thành phần chính.

Một số kiểu PCA viết tắt khác:

Patient-Controlled Analgesia: Giảm đau do bệnh nhân kiểm soát.

Physical Configuration Audit: Kiểm tra cấu hình vật lý.

Posterior Cerebral Artery: Động mạch não sau.

Posterior Cortical Atrophy: Teo vỏ não sau.

Giải thích ý nghĩa của PCA

PCA có nghĩa “Principal Component Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích thành phần chính”.