PCAS là gì? Nghĩa của từ pcas

PCAS là gì?

PCAS“Planet-Crossing Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

PCAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCAS“Planet-Crossing Asteroid Survey”.

Planet-Crossing Asteroid Survey: Khảo sát tiểu hành tinh cắt ngang hành tinh.

Giải thích ý nghĩa của PCAS

PCAS có nghĩa “Planet-Crossing Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát tiểu hành tinh cắt ngang hành tinh”.