PCMCIA là gì? Nghĩa của từ pcmcia

PCMCIA là gì?

PCMCIA“Personal Computer Memory Card International Association” trong tiếng Anh.

PCMCIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCMCIA“Personal Computer Memory Card International Association”.

Personal Computer Memory Card International Association: Hiệp hội thẻ nhớ máy tính cá nhân quốc tế.
Mọi người không thể nhớ từ viết tắt của ngành máy tính.

Giải thích ý nghĩa của PCMCIA

PCMCIA có nghĩa “Personal Computer Memory Card International Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thẻ nhớ máy tính cá nhân quốc tế”.