PCN là gì? Nghĩa của từ pcn

PCN là gì?

PCN“Pitcairn Islands” trong tiếng Anh.

PCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCN“Pitcairn Islands”.

Pitcairn Islands: Quần đảo Pitcairn.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của PCN

PCN có nghĩa “Pitcairn Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Pitcairn”.