PDS là gì? Nghĩa của từ pds

PDS là gì?

PDS“Planetary Data System” trong tiếng Anh.

PDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDS“Planetary Data System”.

Planetary Data System: Hệ thống dữ liệu hành tinh.
Một hệ thống dữ liệu được lưu trữ nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu mà NASA (Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ) đang sử dụng.

Một số kiểu PDS viết tắt khác:

Processor Direct Slot: Khe cắm trực tiếp bộ xử lý.

Protective Distribution System: Hệ thống phân phối bảo vệ.
Liên quan đến lĩnh vực viễn thông.

Giải thích ý nghĩa của PDS

PDS có nghĩa “Planetary Data System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống dữ liệu hành tinh”.