PDSI là gì? Nghĩa của từ pdsi

PDSI là gì?

PDSI“Palmer Drought Severity Index” trong tiếng Anh.

PDSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDSI“Palmer Drought Severity Index”.

Palmer Drought Severity Index: Chỉ số mức độ nghiêm trọng của hạn hán Palmer.

Một số kiểu PDSI viết tắt khác:

Principal Decision Systems International: Hệ thống Quyết định Chính Quốc tế.

Peritoneal Dialysis Society of India: Hiệp hội lọc màng bụng của Ấn Độ.

Personnel Development Skill Identifier: Định danh Kỹ năng Phát triển Nhân sự.

Giải thích ý nghĩa của PDSI

PDSI có nghĩa “Palmer Drought Severity Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số mức độ nghiêm trọng của hạn hán Palmer”.