PDU là gì? Nghĩa của từ pdu

PDU là gì?

PDU“Police Dog Unit” trong tiếng Anh.

PDU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDU“Police Dog Unit”.

Police Dog Unit: Đơn vị Chó cảnh sát.

Một số kiểu PDU viết tắt khác:

Power Distribution Unit: Đơn vị phân phối điện.

Protocol Data Unit: Đơn vị dữ liệu giao thức.

Giải thích ý nghĩa của PDU

PDU có nghĩa “Police Dog Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị Chó cảnh sát”.