PDV là gì? Nghĩa của từ pdv

PDV là gì?

PDV“Packet Delay Variation” trong tiếng Anh.

PDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDV“Packet Delay Variation”.

Packet Delay Variation: Biến thể độ trễ gói.

Một số kiểu PDV viết tắt khác:

Prithvi Defence Vehicle: Xe phòng thủ Prithvi.

Phocine Distemper Virus: Vi rút phân phối Phocine.

Photon Doppler velocimetry: Phép đo vận tốc photon Doppler.

Polydnavirus.

Planar Doppler Velocimetry: Phép đo vận tốc doppler phẳng.

Plasma-Derived Vaccine: Vắc xin có nguồn gốc từ huyết tương.

Prune Dwarf Virus: Virus lùn cắt tỉa.

Post, Digital and Visual: Đăng, Kỹ thuật số và Hình ảnh.

Post/Digital/VFX: Đăng / Kỹ thuật số / VFX.

Powered Descent Vehicle: Phương tiện di chuyển được hỗ trợ.

Giải thích ý nghĩa của PDV

PDV có nghĩa “Packet Delay Variation”, dịch sang tiếng Việt là “Biến thể độ trễ gói”.