PEF là gì? Nghĩa của từ pef

PEF là gì?

PEF“Pulsed Electric Field” trong tiếng Anh.

PEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEF“Pulsed Electric Field”.

Pulsed Electric Field: Xung điện trường.

Một số kiểu PEF viết tắt khác:

Palestine Exploration Fund: Quỹ thăm dò Palestine.

Public Employees Federation: Liên đoàn công chức.

Penobscot Experimental Forest: Rừng thực nghiệm Penobscot.

Perpetual Education Fund: Quỹ giáo dục vĩnh viễn.

Peak Expiratory Flow: Lưu lượng thở ra cao điểm.

Punjab Education Foundation: Tổ chức giáo dục Punjab.

Princeton Evangelical Fellowship: Học bổng truyền giáo của Princeton.

Perpetual Emigration Fund: Quỹ di cư vĩnh viễn.

Private Enterprise Foundation: Tổ chức Doanh nghiệp Tư nhân.

Pulsified Electric Field: Điện trường xung đột.

Presidential Emergency Facility: Cơ sở khẩn cấp của Tổng thống.

Program Enlisted For: Chương trình được Đăng ký.

Petroleum Equalization Fund: Quỹ bình đẳng hóa xăng dầu.

Progress Energy Florida: Năng lượng Tiến bộ Florida.

Progressive Economy Forum: Diễn đàn Kinh tế Tiến bộ.

Public Education Foundation: Tổ chức giáo dục công cộng.

Philippine Expeditionary Force: Lực lượng viễn chinh Philippines.

Power Engineering Faculty: Khoa Kỹ thuật Điện.

Price-Envy-Free: Giá-Envy-Free.

Giải thích ý nghĩa của PEF

PEF có nghĩa “Pulsed Electric Field”, dịch sang tiếng Việt là “Xung điện trường”.