PEN là gì? Nghĩa của từ pen

PEN là gì?

PEN“Peruvian sol” trong tiếng Anh.

PEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEN“Peruvian sol”.

Peruvian sol: Sol Peru.
mã tiền tệ ISO 4217.

Một số kiểu PEN viết tắt khác:

Poets, Essayists and Novelists: Nhà thơ, nhà tiểu luận và tiểu thuyết gia.

PolyEthylene Naphthalate: PolyEthylene Naphthalate.

Giải thích ý nghĩa của PEN

PEN có nghĩa “Peruvian sol”, dịch sang tiếng Việt là “Sol Peru”.