PEO là gì? Nghĩa của từ peo

PEO là gì?

PEO“Philanthropic Educational Organization” trong tiếng Anh.

PEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEO“Philanthropic Educational Organization”.

Philanthropic Educational Organization: Tổ chức giáo dục từ thiện.

Một số kiểu PEO viết tắt khác:

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία: Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία.
tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Liên đoàn Lao động Pancyprian".

PolyEthylene Oxide: Polyethylene oxide.

Professional Employer Organization: Tổ chức sử dụng lao động chuyên nghiệp.

Professional Engineers Ontario: Kỹ sư chuyên nghiệp Ontario.

Giải thích ý nghĩa của PEO

PEO có nghĩa “Philanthropic Educational Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức giáo dục từ thiện”.