PET là gì? Nghĩa của từ pet

PET là gì?

PET“Personal Electronic Transactor” trong tiếng Anh.

PET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PET“Personal Electronic Transactor”.

Personal Electronic Transactor: Giao dịch viên Điện tử Cá nhân.

Một số kiểu PET viết tắt khác:

Pierre Elliott Trudeau: Pierre Elliott Trudeau.

Positron Emission Tomography: Chụp cắt lớp phát xạ positron.

PolyEthylene Terephthalate: PolyEthylene Terephthalate.
nhựa.

Preliminary English Test: Kiểm tra tiếng Anh sơ bộ.

Giải thích ý nghĩa của PET

PET có nghĩa “Personal Electronic Transactor”, dịch sang tiếng Việt là “Giao dịch viên Điện tử Cá nhân”.