PEW là gì? Nghĩa của từ pew

PEW là gì?

PEW“Pink-Eyed White” trong tiếng Anh.

PEW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEW“Pink-Eyed White”.

Pink-Eyed White: Trắng mắt hồng.
Từ này dùng để nói đến chuột bạch tạng, với bộ lông trắng và đôi mắt màu hồng. Hay còn được gọi với tên "chuột trắng mắt hồng".

Giải thích ý nghĩa của PEW

PEW có nghĩa “Pink-Eyed White”, dịch sang tiếng Việt là “Trắng mắt hồng”.