PFLAG là gì? Nghĩa của từ pflag

PFLAG là gì?

PFLAG“Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays” trong tiếng Anh.

PFLAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFLAG“Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays”.

Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays: Cha mẹ, gia đình và bạn bè của những người đồng tính nữ và đồng tính nam.

Giải thích ý nghĩa của PFLAG

PFLAG có nghĩa “Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays”, dịch sang tiếng Việt là “Cha mẹ, gia đình và bạn bè của những người đồng tính nữ và đồng tính nam”.