PFNA là gì? Nghĩa của từ pfna

PFNA là gì?

PFNA“Pentecostal Fellowship of North America” trong tiếng Anh.

PFNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFNA“Pentecostal Fellowship of North America”.

Pentecostal Fellowship of North America: Học bổng Ngũ tuần của Bắc Mỹ.

Một số kiểu PFNA viết tắt khác:

Perfluorononanoic acid: Axit perfluorononanoic.

Giải thích ý nghĩa của PFNA

PFNA có nghĩa “Pentecostal Fellowship of North America”, dịch sang tiếng Việt là “Học bổng Ngũ tuần của Bắc Mỹ”.