PFW là gì? Nghĩa của từ pfw

PFW là gì?

PFW“Pro Football Weekly” trong tiếng Anh.

PFW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFW“Pro Football Weekly”.

Pro Football Weekly: Pro Football Weekly.
tạp chí và trang web đưa tin về Liên đoàn Bóng đá Quốc gia.

Một số kiểu PFW viết tắt khác:

Purdue University Fort Wayne: Đại học Purdue Fort Wayne.

Giải thích ý nghĩa của PFW

PFW có nghĩa “Pro Football Weekly”, dịch sang tiếng Việt là “Pro Football Weekly”.