PGK là gì? Nghĩa của từ pgk

PGK là gì?

PGK“Papua New Guinea kina” trong tiếng Anh.

PGK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGK“Papua New Guinea kina”.

Papua New Guinea kina: Papua New Guinea kina.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của PGK

PGK có nghĩa “Papua New Guinea kina”, dịch sang tiếng Việt là “Papua New Guinea kina”.