PGL là gì? Nghĩa của từ pgl

PGL là gì?

PGL“Professional Gamers League” trong tiếng Anh.

PGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGL“Professional Gamers League”.

Professional Gamers League: Liên đoàn game thủ chuyên nghiệp.

Một số kiểu PGL viết tắt khác:

Persistent Generalized Lymphadenopathy: Nổi hạch toàn thân dai dẳng.

Giải thích ý nghĩa của PGL

PGL có nghĩa “Professional Gamers League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn game thủ chuyên nghiệp”.