PHM là gì? Nghĩa của từ phm

PHM là gì?

PHM“Population Health Management” trong tiếng Anh.

PHM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PHM“Population Health Management”.

Population Health Management: Quản lý sức khỏe dân số.

Một số kiểu PHM viết tắt khác:

Prognostics and Health Management: Tiên lượng và quản lý sức khỏe.

Pharmacy: Tiệm thuốc.

Pure Homopolar Motor: Động cơ đồng cực thuần túy.

Giải thích ý nghĩa của PHM

PHM có nghĩa “Population Health Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý sức khỏe dân số”.