PIK là gì? Nghĩa của từ pik

PIK là gì?

PIK“Biết” trong tiếng Việt, “Payment In Kind” trong tiếng Anh.

PIK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PIK“Biết”, “Payment In Kind”.

Biết.
Từ này được sử trên nhiều trong ngôn ngữ tin nhắn, ví dụ như "ko pik" là "không biết".

Payment In Kind: Trả bằng hiện vật / Thanh toán bằng hiện vật.

Một số kiểu PIK viết tắt khác:

Platform Innovation Kit: Bộ công cụ đổi mới nền tảng.

Glasgow Prestwick Airport: Sân bay Glasgow Prestwick.

Pantai Indah Kapuk.
Tên cộng đồng ở Indonesia.

Potsdam Institute for Climate Impact Research: Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam.
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (tiếng Đức).

Giải thích ý nghĩa của PIK

VIỆT NGỮ.

PIK có nghĩa “Biết” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

PIK có nghĩa “Payment In Kind”, dịch sang tiếng Việt là “Trả bằng hiện vật / Thanh toán bằng hiện vật”.