PIO là gì? Nghĩa của từ pio

PIO là gì?

PIO“Programmed Input-Output” trong tiếng Anh.

PIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PIO“Programmed Input-Output”.

Programmed Input-Output: Đầu vào-đầu ra được lập trình.
Tên của phương pháp truyền dữ liệu, thông qua đầu vào và đầu ra.

Một số kiểu PIO viết tắt khác:

Person of Indian Origin: Người gốc Ấn Độ.

Public Information Officer: Cán bộ thông tin công cộng.

Pilot-induced oscillation: Dao động do thí điểm gây ra.

Police Intelligence Operations: Hoạt động tình báo của cảnh sát.

Pebioctet.

Giải thích ý nghĩa của PIO

PIO có nghĩa “Programmed Input-Output”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu vào-đầu ra được lập trình”.