PIT là gì? Nghĩa của từ pit

PIT là gì?

PIT“Personal Income Tax” trong tiếng Anh.

PIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PIT“Personal Income Tax”.

Personal Income Tax: Thuế thu nhập cá nhân.

Một số kiểu PIT viết tắt khác:

Programmable Interval Timer: Bộ đếm khoảng thời gian có thể lập trình.

Pulsed Inductive Thruster: Máy đẩy cảm ứng xung.

Probability Integral Transform: Phép biến đổi tích phân xác suất.

Powered Industrial Truck: Xe tải công nghiệp có động cơ.

Probability Integral Transform: Phép biến đổi tích phân xác suất.

Boolean prime ideal theorem: Định lý lý tưởng số nguyên tố Boolean.

Peoples Improv Theater: Nhà hát cải tiến nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của PIT

PIT có nghĩa “Personal Income Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế thu nhập cá nhân”.