PKC là gì? Nghĩa của từ pkc

PKC là gì?

PKC“Public Key Certificate” trong tiếng Anh.

PKC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PKC“Public Key Certificate”.

Public Key Certificate: Chứng chỉ khóa công khai.

Một số kiểu PKC viết tắt khác:

Protein Kinase C.

Public Key Cryptography: Mật mã khóa công khai.

Phlyctenular keratoconjunctivitis: Viêm kết mạc giác mạc.

Professional Karate Commission: Ủy ban Karate chuyên nghiệp.

Pingat Khidmat Cemerlang.

Paroxysmal Kinesigenic Choreoathetosis: Bệnh Choreoathetosis Kinesigenic kịch phát.

Giải thích ý nghĩa của PKC

PKC có nghĩa “Public Key Certificate”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ khóa công khai”.