PKG là gì? Nghĩa của từ pkg

PKG là gì?

PKG“Private Key Generator” trong tiếng Anh.

PKG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PKG“Private Key Generator”.

Private Key Generator: Trình tạo khóa cá nhân.

Một số kiểu PKG viết tắt khác:

Personal Knowledge Graph: Sơ đồ kiến ​​thức cá nhân.

Patrol Killer Guided: Hướng dẫn Sát thủ Tuần tra.

Protein Kinase G-mediated: Protein Kinase G qua trung gian.

Public Key Generator: Trình tạo khóa công khai.

Padi Kering Giling.

Giải thích ý nghĩa của PKG

PKG có nghĩa “Private Key Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tạo khóa cá nhân”.