PKM là gì? Nghĩa của từ pkm

PKM là gì?

PKM“Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy” trong tiếng Anh.

PKM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PKM“Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy”.

Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy: Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy.
tiếng Nga ПКМ пулемет Калашникова модернизированный, "Súng máy Kalashnikov hiện đại hóa".

Giải thích ý nghĩa của PKM

PKM có nghĩa “Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy”, dịch sang tiếng Việt là “Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy”.