PKU là gì? Nghĩa của từ pku

PKU là gì?

PKU“Phenylketonuria” trong tiếng Anh.

PKU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PKU“Phenylketonuria”.

Phenylketonuria: Phenylketonuria.

Giải thích ý nghĩa của PKU

PKU có nghĩa “Phenylketonuria”, dịch sang tiếng Việt là “Phenylketonuria”.