PMA là gì? Nghĩa của từ pma

PMA là gì?

PMA“Positive Mental Attitude” trong tiếng Anh.

PMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PMA“Positive Mental Attitude”.

Positive Mental Attitude: Thái độ tinh thần tích cực.
Khái niệm đề cập đến việc thể hiện sự lạc quan trong cuộc sống.

Một số kiểu PMA viết tắt khác:

Performance Monitoring for Action: Giám sát hiệu suất cho hành động.

Premarket Approval: Phê duyệt trước thị trường.

Pressurized Mating Adapter: Bộ điều hợp giao phối điều áp.

Parts Manufacturer Approval: Phê duyệt nhà sản xuất bộ phận.

Phorbol 12-myristate 13-acetate.

para-Methoxyamphetamine.

Phosphomolybdic acid: Axit photphomolybdic.

Poly(methyl acrylate): Poly(metyl acrylat).

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate.
Một hợp chất hóa học sử dụng trong mực, chất phủ và chất tẩy rửa.

phpMyAdmin.
Tên của một công cụ dùng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

Post Mortem Analysis: Phân tích sau khi khám nghiệm tử thi.

Progressive Muscular Atrophy: Teo cơ tiến triển.

Produce Marketing Association: Hiệp hội tiếp thị sản xuất.

Publishers Marketing Association: Hiệp hội tiếp thị nhà xuất bản.

Pacific Maritime Association: Hiệp hội Hàng hải Thái Bình Dương.

Giải thích ý nghĩa của PMA

PMA có nghĩa “Positive Mental Attitude”, dịch sang tiếng Việt là “Thái độ tinh thần tích cực”.