PMG là gì? Nghĩa của từ pmg

PMG là gì?

PMG“Personal Multimedia Guide” trong tiếng Anh.

PMG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PMG“Personal Multimedia Guide”.

Personal Multimedia Guide: Hướng dẫn Đa phương tiện Cá nhân.

Một số kiểu PMG viết tắt khác:

Postmaster-General's Department: Tổng cục Bưu điện.

Polymicrogyria.

Property Markets Group: Nhóm thị trường bất động sản.

Provost Marshal General: Tướng soái Provost.

Pink Media Group: Nhóm truyền thông màu hồng.

Professional Management Group: Nhóm quản lý chuyên nghiệp.

Prime Manufacturing Group: Tập đoàn sản xuất Prime.

Proxmox Mail Gateway: Cổng thư Proxmox.

Postmaster General: Tổng giám đốc bưu điện.

Pierre Moerlen's Gong: Công của Pierre Moerlen.

Politico-Military Group: Nhóm chính trị-quân sự.

Provisional Military Government: Chính phủ quân sự lâm thời.

People Make Games: Mọi người tạo trò chơi.

Pittsburgh Media Group: Nhóm truyền thông Pittsburgh.

Permanent Magnet Generator: Máy phát điện nam châm vĩnh viễn.

Peace Monitoring Group: Nhóm giám sát hòa bình.

Project Monitoring Group: Nhóm giám sát dự án.

Provincial Mobile Group: Nhóm di động tỉnh.

Pennant Media Group: Nhóm phương tiện cờ hiệu.

Premiere MotorSports Group: Nhóm đua xe thể thao ra mắt.

Paper Money Guaranty: Đảm bảo tiền giấy.

Plasma Motor Generator: Máy phát điện động cơ Plasma.

Panther Media Group: Nhóm truyền thông Panther.

Performance Measurement Group: Nhóm đo lường hiệu suất.

Police Medal for Gallantry: Huân chương Cảnh sát cho Gallantry.

Phonomyography.

Paper Money Grading: Phân loại tiền giấy.

Photographic Materials Group: Nhóm Tư liệu Chụp ảnh.

Pamplin Media Group: Nhóm phương tiện Pamplin.

Performance Marketing Group: Nhóm Tiếp thị Hiệu suất.

Political-Military Group: Nhóm Chính trị-Quân sự.

Poetae Melici Graeci: Nhà thơ Melici Graeci.

Parliamentary Monitoring Group: Nhóm Giám sát Nghị viện.

Post Masters General: Đăng thạc sĩ chung.

Giải thích ý nghĩa của PMG

PMG có nghĩa “Personal Multimedia Guide”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn Đa phương tiện Cá nhân”.