PMX là gì? Nghĩa của từ pmx

PMX là gì?

PMX“Premium Mobile Experiences” trong tiếng Anh.

PMX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PMX“Premium Mobile Experiences”.

Premium Mobile Experiences: Trải nghiệm di động cao cấp.

Một số kiểu PMX viết tắt khác:

Partially Mapped Crossover: Giao nhau được ánh xạ một phần.

Pacific Media Expo.

Pir Mahal railway station: Nhà ga Pir Mahal.

Palestine Music Expo: Hội chợ triển lãm âm nhạc Palestine.

Giải thích ý nghĩa của PMX

PMX có nghĩa “Premium Mobile Experiences”, dịch sang tiếng Việt là “Trải nghiệm di động cao cấp”.