POH là gì? Nghĩa của từ poh

POH là gì?

POH“Power-On Hours” trong tiếng Anh.

POH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POH“Power-On Hours”.

Power-On Hours: Giờ bật nguồn.

Một số kiểu POH viết tắt khác:

Pilot's Operating Handbook: Sổ tay vận hành của phi công.

Player-Owned House: Nhà do người chơi sở hữu.

pOH.
Một phép đo nồng độ của các ion hydroxit.

Giải thích ý nghĩa của POH

POH có nghĩa “Power-On Hours”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ bật nguồn”.