PRBS là gì? Nghĩa của từ prbs

PRBS là gì?

PRBS“Pseudo-Random Binary Sequence” trong tiếng Anh.

PRBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PRBS“Pseudo-Random Binary Sequence”.

Pseudo-Random Binary Sequence: Trình tự nhị phân giả ngẫu nhiên.

Một số kiểu PRBS viết tắt khác:

Police Retirement and Benefits Administration Service: Dịch vụ Quản lý Quyền lợi và Hưu trí của Cảnh sát.

Professional Regulatory Boards: Ban quản lý chuyên nghiệp.
PRBs.

Pseudo Random Binary Sequence: Trình tự nhị phân ngẫu nhiên giả.

Permeable Reactive Barriers: Rào cản phản ứng thấm.
PRBs.

Giải thích ý nghĩa của PRBS

PRBS có nghĩa “Pseudo-Random Binary Sequence”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tự nhị phân giả ngẫu nhiên”.