PSAT là gì? Nghĩa của từ psat

PSAT là gì?

PSAT“Philippine School of Arts and Trades” trong tiếng Anh.

PSAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PSAT“Philippine School of Arts and Trades”.

Philippine School of Arts and Trades: Trường Nghệ thuật và Thương mại Philippines.

Một số kiểu PSAT viết tắt khác:

phosphohydroxythreonine aminotransferase.

Phospholipid:Sterol Acyltransferase.

Public Service Aptitude Test: Kiểm tra năng khiếu công vụ.

Polar aligned Single Axis Trackers: Bộ theo dõi trục đơn được căn chỉnh cực.

Preliminary Scholastic Aptitude Test: Kiểm tra năng lực sơ bộ của học sinh.

Giải thích ý nghĩa của PSAT

PSAT có nghĩa “Philippine School of Arts and Trades”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Nghệ thuật và Thương mại Philippines”.