PTR là gì? Nghĩa của từ ptr

PTR là gì?

PTR“Paid To Read” trong tiếng Anh.

PTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTR“Paid To Read”.

Paid To Read: Trả tiền để đọc.

Một số kiểu PTR viết tắt khác:

Pulse Tube Refrigerator: Tủ lạnh ống xung.

Physikalisch-Technische Reichsanstalt.

Pokhran Test Range: Phạm vi thử nghiệm Pokhran.

Periyar Tiger Reserve: Khu bảo tồn hổ Periyar.

Pakhui Tiger Reserve: Khu bảo tồn hổ Pakhui.

Public Test Region: Khu vực thử nghiệm công khai.

Planar Ternary Ring: Vòng ba phẳng.

Parenthood Tax Rebate: Hoàn thuế dành cho cha mẹ.

Peak-to-trough ratio: Tỷ lệ đỉnh trên đáy.

Photothermal ratio: Tỷ lệ quang nhiệt.

Preferential Tax Rulings: Các quyết định ưu đãi về thuế.

Port Talbot Railway: Đường sắt Port Talbot.

Public Test Realm: Vương quốc thử nghiệm công khai.

Pilomatrixoma.

Pilot Training Rate: Tỷ lệ đào tạo phi công.

Professional Tax Receipt: Biên lai thuế chuyên nghiệp.

Professional Tennis Registry: Cơ quan đăng ký quần vợt chuyên nghiệp.

Pupil-Teacher Ratio: Tỷ lệ giáo viên học sinh.

Peak Target Rate: Tỷ lệ mục tiêu cao nhất.

Pool Test Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm hồ bơi.

Giải thích ý nghĩa của PTR

PTR có nghĩa “Paid To Read”, dịch sang tiếng Việt là “Trả tiền để đọc”.