PTS là gì? Nghĩa của từ pts

PTS là gì?

PTS“Photoshop” trong tiếng Anh.

PTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTS“Photoshop”.

Photoshop: Phần mềm Photoshop.
Tên phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Một số kiểu PTS viết tắt khác:

Pay To Surf: Trả tiền để lướt web.

Pure Type System: Hệ thống kiểu thuần túy.

Presentation Time Stamp: Dấu thời gian trình bày.

Potential Trouble Source: Nguồn rắc rối tiềm ẩn.

Post-Thrombotic Syndrome: Hội chứng sau huyết khối.

Peroxisomal Targeting Signal: Tín hiệu nhắm mục tiêu peroxisomal.

Giải thích ý nghĩa của PTS

PTS có nghĩa “Photoshop”, dịch sang tiếng Việt là “Phần mềm Photoshop”.