PWN là gì? Nghĩa của từ pwn

PWN là gì?

PWN“Pine Wilt Nematode” trong tiếng Anh.

PWN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PWN“Pine Wilt Nematode”.

Pine Wilt Nematode: Tuyến trùng héo thông.

Một số kiểu PWN viết tắt khác:

Patras Wireless Network: Mạng không dây Patras.

Princeton WordNet.

Professional Women's Nexus: Nexus nữ chuyên nghiệp.

Pro Wrestling Noah: Noah đấu vật chuyên nghiệp.

Pulsar Wind Nebula: Tinh vân gió Pulsar.

Giải thích ý nghĩa của PWN

PWN có nghĩa “Pine Wilt Nematode”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyến trùng héo thông”.