PYC là gì? Nghĩa của từ pyc

PYC là gì?

PYC“Passenger Yacht Code” trong tiếng Anh.

PYC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PYC“Passenger Yacht Code”.

Passenger Yacht Code: Mã du thuyền của hành khách.

Một số kiểu PYC viết tắt khác:

Pyrolytic Carbon: Cacbon nhiệt phân.
PyC.

Philadelphia Youth Camp: Trại trẻ Philadelphia.

Poughkeepsie Yacht Club: Câu lạc bộ du thuyền Poughkeepsie.

Giải thích ý nghĩa của PYC

PYC có nghĩa “Passenger Yacht Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã du thuyền của hành khách”.