QAS là gì? Nghĩa của từ qas

QAS là gì?

QAS“Quality Assurance Standard” trong tiếng Anh.

QAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QAS“Quality Assurance Standard”.

Quality Assurance Standard: Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.

Một số kiểu QAS viết tắt khác:

Queensland Ambulance Service: Dịch vụ cứu thương Queensland.

Queensland Academy of Sport: Học viện thể thao Queensland.

Queensland Acclimatisation Society: Xã hội di thực Queensland.

Quality Assurance Scheme: Chương trình đảm bảo chất lượng.

Quick X-ray Absorption and Scattering: Hấp thụ và tán xạ tia X nhanh chóng.

Giải thích ý nghĩa của QAS

QAS có nghĩa “Quality Assurance Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng”.