QC là gì? Nghĩa của từ qc

QC là gì?

QC“Quy chế” trong tiếng Việt, “Quality Control” trong tiếng Anh.

QC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QC“Quy chế”, “Quality Control”.

Quy chế.

Quality Control: Kiểm soát chất lượng.

Một số kiểu QC viết tắt khác:

Québec: Québec.
ký hiệu bưu chính.

Queen's Counsel: Queen's Counsel.

Giải thích ý nghĩa của QC

VIỆT NGỮ.

QC có nghĩa “Quy chế” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

QC có nghĩa “Quality Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát chất lượng”.