QCB là gì? Nghĩa của từ qcb

QCB là gì?

QCB“Qatar Central Bank” trong tiếng Anh.

QCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QCB“Qatar Central Bank”.

Qatar Central Bank: Ngân hàng Trung ương Qatar.

Một số kiểu QCB viết tắt khác:

Quidditch Club Boston: Câu lạc bộ Quidditch Boston.

Queen Charlotte Basin: Lưu vực Queen Charlotte.

Quick Change Barrel: Thùng thay đổi nhanh.

Queen's Commendation for Bravery: Khen thưởng của Nữ hoàng cho sự dũng cảm.

Giải thích ý nghĩa của QCB

QCB có nghĩa “Qatar Central Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Trung ương Qatar”.