QK là gì? Nghĩa của từ qk

QK là gì?

QK“Quân khu” trong tiếng Việt, “Air Canada Jazz” trong tiếng Anh.

QK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QK“Quân khu”, “Air Canada Jazz”.

Quân khu.

Air Canada Jazz: Air Canada Jazz.
hãng hàng không IATA chỉ định.

Giải thích ý nghĩa của QK

VIỆT NGỮ.

QK có nghĩa “Quân khu” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

QK có nghĩa “Air Canada Jazz”, dịch sang tiếng Việt là “Air Canada Jazz”.