QRT là gì? Nghĩa của từ qrt

QRT là gì?

QRT“Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam” trong tiếng Việt, “Quote Retweet” trong tiếng Anh.

QRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QRT“Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam”, “Quote Retweet”.

Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam.

Quote Retweet: Trích dẫn Retweet.

Giải thích ý nghĩa của QRT

VIỆT NGỮ.

QRT có nghĩa “Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

QRT có nghĩa “Quote Retweet”, dịch sang tiếng Việt là “Trích dẫn Retweet”.