QVC là gì? Nghĩa của từ qvc

QVC là gì?

QVC“Quê vãi c**” trong tiếng Việt, “Quality, Value, Convenience” trong tiếng Anh.

QVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QVC“Quê vãi c**”, “Quality, Value, Convenience”.

Quê vãi c**.
Dùng thể hiện điều gì đó khiến người nói cảm thấy có vẻ kém thanh lịch (quê mùa), hoặc rơi vào tình trạng ngượng nghịu.

Quality, Value, Convenience: Chất lượng, Giá trị, Sự tiện lợi.
Tên một mạng truyền hình, kênh mua sắm tại nhà của Hoa Kỳ.

Một số kiểu QVC viết tắt khác:

Qatar Vinyl Company: Công ty Vinyl Qatar.

Giải thích ý nghĩa của QVC

VIỆT NGỮ.

QVC có nghĩa “Quê vãi c**” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

QVC có nghĩa “Quality, Value, Convenience”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lượng, Giá trị, Sự tiện lợi”.