RACH là gì? Nghĩa của từ rach

RACH là gì?

RACH“Random Access Channel” trong tiếng Anh.

RACH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RACH“Random Access Channel”.

Random Access Channel: Kênh truy cập ngẫu nhiên.

Một số kiểu RACH viết tắt khác:

Rally Championship title: Danh hiệu vô địch Rally.

Giải thích ý nghĩa của RACH

RACH có nghĩa “Random Access Channel”, dịch sang tiếng Việt là “Kênh truy cập ngẫu nhiên”.