RECON là gì? Nghĩa của từ recon

RECON là gì?

RECON“River, Estuary and Coastal Observing Network” trong tiếng Anh.

RECON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RECON“River, Estuary and Coastal Observing Network”.

River, Estuary and Coastal Observing Network: Mạng lưới quan sát sông, cửa sông và ven biển.

Giải thích ý nghĩa của RECON

RECON có nghĩa “River, Estuary and Coastal Observing Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới quan sát sông, cửa sông và ven biển”.