REFI là gì? Nghĩa của từ refi

REFI là gì?

REFI“Rotterdam Exchange Format Initiative” trong tiếng Anh.

REFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REFI“Rotterdam Exchange Format Initiative”.

Rotterdam Exchange Format Initiative: Sáng kiến ​​định dạng trao đổi Rotterdam.

Giải thích ý nghĩa của REFI

REFI có nghĩa “Rotterdam Exchange Format Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến ​​định dạng trao đổi Rotterdam”.