REVPAR là gì? Nghĩa của từ revpar

REVPAR là gì?

REVPAR“Revenue Per Available Room” trong tiếng Anh.

REVPAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REVPAR“Revenue Per Available Room”.

Revenue Per Available Room: Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có.
Một chỉ số về hiệu suất được sử dụng trong lĩnh vực khách sạn, thường được viết thành RevPAR.

Giải thích ý nghĩa của REVPAR

REVPAR có nghĩa “Revenue Per Available Room”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có”.