RFW là gì? Nghĩa của từ rfw

RFW là gì?

RFW“Radio Frequency Weapons” trong tiếng Anh.

RFW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RFW“Radio Frequency Weapons”.

Radio Frequency Weapons: Vũ khí tần số vô tuyến.

Một số kiểu RFW viết tắt khác:

Request For Waiver: Yêu cầu từ bỏ.

Rotary Friction Welding: Hàn ma sát quay.

Rio Fashion Week: Tuần lễ thời trang Rio.

Report For the World: Báo cáo cho Thế giới.

Robots, Football and War: Robot, bóng đá và chiến tranh.

Giải thích ý nghĩa của RFW

RFW có nghĩa “Radio Frequency Weapons”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí tần số vô tuyến”.